ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่าอนาลโย ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล) โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ ผศ.สมบัติ […]

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และมีกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร      โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ […]

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน”  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน

            ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยพานิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง […]

โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0”

วันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET […]