คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าดูงาน

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาและคณาจารรย์ จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร  โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.