งานปัจฉิมภาคฯ #1

งานปัจฉิมและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4  (7 กุมภาพันธ์ 2557)  ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายรูปโดยคุณวงเดช และคุณสุภัค จากหน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมานะคะ

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.