งานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมงานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปี พ.ศ.2564 มีผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งหมด 19 ท่าน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.