งานเกษตรกำแพงแสน (งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2563 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันจัด งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2563 เพื่อเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องจักรกลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.