บริษัท น้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ประชุมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน นำโดย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้วงศ์กิจได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท น้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เนื่องในโอกาสที่ทางบริษัทได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยในการนี้ รศ.ดร.รัตนา ตั้วงศ์กิจ ได้นำคณะตัวแทนจากบริษัท น้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ด้วย

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]