บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัดได้นำคณะพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ระบบ Smart Farming การให้น้ำ-ให้ปุ๋ยพืช ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  โดยภาควิชาฯ นำโดย  รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ , รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและเป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่ จากบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด เข้าเยี่ยมชม

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.