ประชาสัมพันธ์ โครงการ Startup Thailland League 2022

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.
ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตรี ป.โท และป.เอก ทีมละไม่เกิน 3 – 5 ท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Thailland League 2022 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสร้าง Business innovation project เพื่อต่อยอดธุรกิจ และเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 125,000 บาท ผลักดันเข้าสู่แหล่งเงินทุน CTED FUND ทุนสูงสุด 1,500,000 บาท หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่นี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.