ประชุมหารือ MOU กับบริษัท Mahindra

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ และทีมงาน ร่วมประชุมหารือข้อตกลง ความร่วมมือ ( MOU ) กับตัวแทน บริษัท Mahindra & Mahindra จำกัด

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.