นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวภิชญาพร มโนจรัส นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน […]

พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ […]