มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน ในปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดีเด่น […]

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานรับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน  คือ นายปิยกิต สหพรอุดมการ    3.93         นิสิตชั้นปีที่ 3 นายวรยศ เพ็งอุดม             3.83         นิสิตชั้นปีที่ 4 […]