พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาท ชื่นชม แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1) ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน

2) ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 18 ทุน

3) ประเภทเรียนดี จำนวน 19 ทุน

4) ประเภทขาดแคลน จำนวน 4 ทุน

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาจากผลการศึกษาของนิสิตตามข้อกำหนดของกองทุนฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีความมุ่งมั่นในการศึกษา รายชื่อนิสิตภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน จำนวน 2 ทุน คือ

  1. นายพุทธกาล พูนแสง 5920102764
  2. น.ส.ปาริฉัตร เจริญเชาว์   6120103155

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]