ภาควิชาเกษตรกลวิธานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 (ThaiTAM 2018)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ภาควิชาเกษตรกลวิธานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 (ThaiTAM 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.