ภาพบรรยากาศงานวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (พิธีเปิดงาน)

2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ประธานในพิธี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ และจักรกลเกษตรไทย 2557 (Thailand Tractor & Machinery Show 2014) ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.