สถาบัน AIT ได้ขอความอนุเคราะห์นำชาวศรีลังกาขอเข้าศึกษาดูงาน

            วันที่ 6 มิถุนายน 2561  สถาบัน AIT ได้ขอความอนุเคราะห์นำชาวศรีลังกาขอเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 26 คน โดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและบรรยาย

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.