โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.