นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 คน ได้แก่

  1. 5720101993 นายเอกบุรุษ สังข์อยู่ดี GPA. 3.54
  2. 5720104747 นายปิยะกิต สหพรอุดมการ        GPA. 3.75
  3. 5820102398 นางสาวณัฐกานต์ อยู่เอี่ยม         GPA. 3.53
  4. 5820102436 นายธวัชชัย เกิดสุข                    GPA. 3.72

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำพิธีมอบรางวัลเหรียญเรียนดีในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

1579xxxx