ประชุมสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตครั้งที่ 12/2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เดินทางมาประชุม ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมออกบูธ