พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2561 วันที่ 3 ธ.ค.61

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานจริงในแปลง และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม่และนวัตกรรมในการปลูกพืช