พิธีเปิดงาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 14.30-15.30 น.

 1. โชว์การสาธิต เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มได้แก่

–   การวิเคราะห์ความต้องการอาหารพืชโดยใช้ Application บน iPhone

–   สาธิตระบบการทำงานวิเคราะห์และสั่งตัดปุ๋ยออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Embeded

–   โปรแกรมสนับสนุนและจัดการระบบปรับปรุงพันธุ์อ้อย

–   สาธิตการทำงานจริงหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร

–   เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยน้ำผ่านปากใบพืช

–   โปรแกรมการบริหารสภาวะแวดล้อมเพื่อการให้น้ำพืชอัตโนมัติ

–   อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านสมาร์ทฟาร์มอื่นๆ

2. โชว์เทคโนโลยีการปลูกอ้อยในนาข้าวที่ทันสมัยและเป็นการเปิดตัวครั้งแรก

3. โชว์สมรรถนะรถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลเกษตร รุ่นใหม่ และแบบใหม่ๆ

Invalid Displayed Gallery