ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 2 ธ.ค. 61