ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 1 ธ.ค. 61