ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิกร เขัียวหวาน ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา จากคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2557

Invalid Displayed Gallery