ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ทดสอบ DNA markers ของความต้านทานโรคแส้ดำในอ้อยสายพันธุ์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ มีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้องานวิจัย “การทดสอบ DNA markers ของความต้านทานโรคแส้ดำในอ้อยสายพันธุ์ในประเทศไทย (Ferification of Existing DNA marders about Sugarcane smut) นำโดย Dr. Tatsura Kimura ได้นำเทคนิคและวิธีการทำการทดลองมาฝึกอบรมให้กับทีมนักวิจัยจาก TSBC และได้ทำการทดลองร่วมกับทีมนักวิจัย 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”273″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]