ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายการศึกษาต่อและแจ้งเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายการศึกษาต่อและแจ้งเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนในระดับปริญญาตรีและโท ให้แก่บุคลากรและนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น.