บรรยากาศการเตรียมการจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2557 (Thailand Tractor & Machinery Show 2014) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2557 ในงานเกษตร กำแพงแสน

Invalid Displayed Gallery