โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับบุคลากรสายสน้บสนุน
ทั่วไป

โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับบุคลากรสายสน้บสนุน »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับบุคลากรสายสน้บสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในการติดต่อกับชาวต่างชาติได้ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 17 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อุดมกฤษฎ์ ศรีนนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”

5 Aug, 2019
311
Written by aon