อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร ==ฟรี==
งานบริการวิชาการประกาศ

อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร ==ฟรี== »

21 May, 2018
785
Written by admin
July 3-21, 2017 Department of Farm Mechanics Faculty of Agriculty of Agriculture at Kamphaeng Sean
ประกาศ

July 3-21, 2017 Department of Farm Mechanics Faculty of Agriculty of Agriculture at Kamphaeng Sean »

July 3-21, 2017 Department of Farm Mechanics Faculty of Agriculty of Agriculture at Kamphaeng Sean

14 Jun, 2017
512
Written by wanida chankiki
วันที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประจวบ ไชยสาส์น  คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เข้าเยี่ยมชม TSBC
ประกาศ

วันที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประจวบ ไชยสาส์น คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เข้าเยี่ยมชม TSBC »

คณะผู้บริหาร บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประจวบ ไชยสาส์น  คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เข้าเยี่ยมชม (TSBC) Thailand Sugarcane Breeding Center

22 Jan, 2017
1575
Written by wanida chankiki
29 กันยายน 2559 สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย พาผู้เข้ารับการอบรมจากกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาฯ
ประกาศ

29 กันยายน 2559 สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย พาผู้เข้ารับการอบรมจากกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาฯ »

29 กันยายน 2559  สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) พาผู้เข้ารับการอบรม Participatory Trrigation and Farm Machinery Development and Management จากกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาฯ โดยมี

4 Oct, 2016
1106
Written by wanida chankiki
24 กันยายน 2559 โรงงานน้ำตาลมิตรผลพาชาวไร่อ้อยจากภาคอีสานจำนวน 200 คน มาเยี่ยมชม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ
ประกาศ

24 กันยายน 2559 โรงงานน้ำตาลมิตรผลพาชาวไร่อ้อยจากภาคอีสานจำนวน 200 คน มาเยี่ยมชม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ »

24 กันยายน 2559 โรงงานน้ำตาลมิตรผลพาชาวไร่อ้อยจากภาคอีสานจำนวน 200 คน มาเยี่ยมชม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ

 

29 Sep, 2016
2146
Written by wanida chankiki
พิธีลงนามการจัดงานแสดงสินค้ามหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย (THAITAM 2016)
ประกาศ

พิธีลงนามการจัดงานแสดงสินค้ามหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย (THAITAM 2016) »

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน) ในการจัดงานแสดงสินค้ามหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย (THAITAM 2016) ทั้งนี้จะมีพิธีลงนาม (MOU) ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รมว.กระทรวงพาณิชย์ และรมว.กระทรวงอุตฯ

3 Aug, 2016
3399
Written by admin