โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี
กิจกรรมนิสิตผลงานนิสิต

โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี »

โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี

            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี” เริ่มต้นด้วยการแนะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวแนวการศึกษา โดย รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์

18 Mar, 2019
369
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการผลงานนิสิต

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่าอนาลโย ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล) โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ ผศ.สมบัติ ขาวประทีป เข้าร่วมโครงการ

[ngg_images

1 Oct, 2018
944
Written by admin
นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
ผลงานนิสิต

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 คน ได้แก่

5720101993 นายเอกบุรุษ สังข์อยู่ดี GPA. 3.54 5720104747 นายปิยะกิต สหพรอุดมการ        GPA. 3.75 5820102398 นางสาวณัฐกานต์

26 Sep, 2017
1038
Written by admin
มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559
กิจกรรมนิสิตผลงานนิสิตรวมรูปภาพ

มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 »

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ในปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 9 คน

28 Aug, 2017
2060
Written by admin
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (5A)
ผลงานนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (5A) »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ที่ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (5A) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน คือ

1. นายวรยศ เพ็งอุดม รหัสนิสิต 5620102173

2. นายปิยกิต สหกรอุดมการณ์ รหัสนิสิต 5720104747

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานรับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนิสิตผลงานนิสิต

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานรับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน  คือ

นายปิยกิต สหพรอุดมการ    3.93         นิสิตชั้นปีที่ 3 นายวรยศ เพ็งอุดม             3.83         นิสิตชั้นปีที่ 4 นายธนพล ศรีสุพัฒนะกุล     3.73        

30 Jun, 2017
880
Written by admin