โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิต

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาบรรยายให้ความรู้และข้อคิดในการประกอบอาชีพในหัวข้อต่าง ๆ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
123
Written by admin
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
307
Written by admin
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
159
Written by admin
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61 »

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาท ชื่นชม แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องเสรี-สมพร

18 Mar, 2019
524
Written by admin
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ »

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

วันที่  23 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมใน “พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์” โดย ศ.ดร.พีระศักดิ์

18 Mar, 2019
435
Written by admin
โครงการปรับพื้นฐานในการคำนวณทางด้านเกษตรกลวิธานเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แ
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการปรับพื้นฐานในการคำนวณทางด้านเกษตรกลวิธานเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แ »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานในการคำนวณทางด้านเกษตรกลวิธานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะในการคำนวณเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6 – 29 พฤศจายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี เป็นวิทยากรให้ความรู้

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

18 Mar, 2019
423
Written by admin