กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (พิธีเปิดงาน) »

2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ประธานในพิธี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ และจักรกลเกษตรไทย 2557 (Thailand Tractor & Machinery Show 2014) ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

6 Dec, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 1 ธันวาคม 2557 »

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2557 (Thailand Tractor & Machinery Show 2014) วันที่ 1 ธันวาคม 2557  ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Invalid Displayed Gallery

2 Dec, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

เตรียมงาน Thailand Tractor & Machinery Show 2014 »

บรรยากาศการเตรียมการจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2557 (Thailand Tractor & Machinery Show 2014) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2557 ในงานเกษตร กำแพงแสน

Invalid Displayed Gallery

1 Dec, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิต

โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 8 »

คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 8 ในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2557 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และนักวิทยาศาสตร์เกษตร เปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารงานการเกษตร รวมทั้งเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศได้ในอนาคต

ซึ่งภาควิชาเกษตกลวิธาน นำทีมโดย รศ.ดร.รัตนา

10 Sep, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิต

ไหว้ครูภาควิชาฯ »

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. (โดยประมาณ) และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ข้าวกล่อง)

18 Aug, 2014
0
Written by
Uncategorizedกิจกรรมนิสิตศิษย์เก่า

โครงการสัมมนาฯ »

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย”  วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องเอ็มเมอรอล โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  ท่านใดสนใจสำรองที่นั่งได้ที่ธุรการภาควิชาฯ 034-351885 หรือ E-mail : agrrdc@ku.ac.th, agrpnt@ku.ac.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์

28 May, 2014
0
Written by