กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

งานปัจฉิมภาคฯ #3 »

งานปัจฉิมและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4  (7 กุมภาพันธ์ 2557)  หมดแล้วค่ะ

 

Invalid Displayed Gallery

11 Apr, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

งานปัจฉิมภาคฯ #2 »

งานปัจฉิมและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4  (7 กุมภาพันธ์ 2557)  ต่อ

Invalid Displayed Gallery

11 Apr, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

งานปัจฉิมภาคฯ #1 »

งานปัจฉิมและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4  (7 กุมภาพันธ์ 2557)  ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายรูปโดยคุณวงเดช และคุณสุภัค จากหน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมานะคะ

Invalid Displayed Gallery

11 Apr, 2014
0
Written by
กิจกรรมนิสิต

Trip 25-26 ม.ค.57 »

ขอเชิญนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์-สร้างความพร้อมนิสิตเกษตรกลวิธาน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 จ.นครราชสีมา

21 Jan, 2014
0
Written by
กิจกรรมวันเด็ก 10 ม.ค.57
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมวันเด็ก 10 ม.ค.57 »

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดห้วยผักชี วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

21 Jan, 2014
0
Written by
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ รายวิชา 02027261 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร)
กิจกรรมนิสิต

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ รายวิชา 02027261 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร) »

ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 02027261 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยพานิสิตไปดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ในวันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2556

3 Dec, 2013
0
Written by admin