โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี
กิจกรรมนิสิตผลงานนิสิต

โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี »

โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี

            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี” เริ่มต้นด้วยการแนะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวแนวการศึกษา โดย รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์

18 Mar, 2019
123
Written by admin
ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 »

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Dec, 2018
536
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการผลงานนิสิต

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่าอนาลโย ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล) โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ ผศ.สมบัติ ขาวประทีป เข้าร่วมโครงการ

1 Oct, 2018
568
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร »

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และมีกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร      โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Oct, 2018
431
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Sep, 2018
711
Written by admin
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 »

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
333
Written by admin