โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 »

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” 

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
674
Written by admin
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
863
Written by admin
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Apr, 2018
549
Written by admin
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

            ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยพานิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม :

22 Mar, 2018
686
Written by admin
โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0”
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0” »

วันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0″ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

22 Mar, 2018
1659
Written by admin
ร่วมแสดงความ กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตศิษย์เก่า

ร่วมแสดงความ กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

ท่านใดที่ต้องการที่พักค้างคืนวันที่ 3 ที่สวนแสนปาล์ม ศูนย์ส่งเสริมฯ โดยให้ภาคฯ จองให้ ราคาคืนละ 600 บาท ไม่มีอาหารเช้า โทร. แจ้งได้ที่ 099-3956563 (พี่เอ๋)

19 Feb, 2018
584
Written by admin