Hot News
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

            ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยพานิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม :

22 Mar, 2018
563
Written by admin
โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0”
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0” »

วันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0″ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

22 Mar, 2018
1314
Written by admin
ร่วมแสดงความ กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตศิษย์เก่า

ร่วมแสดงความ กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

ท่านใดที่ต้องการที่พักค้างคืนวันที่ 3 ที่สวนแสนปาล์ม ศูนย์ส่งเสริมฯ โดยให้ภาคฯ จองให้ ราคาคืนละ 600 บาท ไม่มีอาหารเช้า โทร. แจ้งได้ที่ 099-3956563 (พี่เอ๋)

19 Feb, 2018
481
Written by admin
กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017) »

ภาพกิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)

27 Dec, 2017
1896
Written by admin
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

24 Sep, 2017
1042
Written by admin
โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน) »

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

21 Sep, 2017
987
Written by admin