คณะเกษตรกรชาวพม่า จำนวน 42 คน มาศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
บทความวิชาการ

คณะเกษตรกรชาวพม่า จำนวน 42 คน มาศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตร »

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  Myanmar Lighting Co.Ltd. ได้นำคณะเกษตรกรชาวพม่า จำนวน 42 คน มาศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ

10 Jun, 2016
337
Written by admin
อบรม CARD รุ่นที่ 3 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2558 ฝึกปฏิบัติรถแทรกเตอร์, เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว, เครื่องนวดข้าวและโรงสีข้าว
บทความวิชาการ

อบรม CARD รุ่นที่ 3 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2558 ฝึกปฏิบัติรถแทรกเตอร์, เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว, เครื่องนวดข้าวและโรงสีข้าว »

อบรม CARD รุ่นที่ 3 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2558 ฝึกปฏิบัติรถแทรกเตอร์, เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว, เครื่องนวดข้าวและโรงสีข้าว

13 Jan, 2016
522
Written by admin
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อระบบการจัดการแปลงอ้อยของเกษตรกร
บทความวิชาการ

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อระบบการจัดการแปลงอ้อยของเกษตรกร »

11 Nov, 2013
0
Written by admin
ปฏิวัติการศึกษา สร้างคนเกษตรรุ่นใหม่
บทความวิชาการ

ปฏิวัติการศึกษา สร้างคนเกษตรรุ่นใหม่ »

21 Oct, 2013
0
Written by admin