Hot News
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ »

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ในการนี้ วว.

10 Sep, 2018
55
Written by admin
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 »

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
36
Written by admin
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
361
Written by admin
กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017) »

ภาพกิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)

27 Dec, 2017
1106
Written by admin
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 »

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 คุณนารถพล สงสุรพันธ์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ

17 Oct, 2017
664
Written by admin
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

24 Sep, 2017
610
Written by admin