โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
508
Written by admin
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
260
Written by admin
โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร »

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชา เพื่อพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการและเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในรอบปี และเป็นการเสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Dec, 2018
948
Written by admin
ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 10 ธ.ค. 61
รวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 10 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Dec, 2018
840
Written by admin
ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 9 ธ.ค. 61
รวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 9 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Dec, 2018
724
Written by admin
ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 7 ธ.ค. 61
รวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 7 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Dec, 2018
2364
Written by admin