Hot News
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
219
Written by admin
กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017) »

ภาพกิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)

27 Dec, 2017
782
Written by admin
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 »

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 คุณนารถพล สงสุรพันธ์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ

17 Oct, 2017
488
Written by admin
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

24 Sep, 2017
455
Written by admin
โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน »

เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและการผลิตอ้อยและน้ำตาล ให้กับผู้แทนนักวิชาการเกษตรของประเทศสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 5 คน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาอ้อยและน้ำตาล เพื่อให้สามารถที่จะนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการเกษตรและเกษตรกรของประเทศสาธารณรัฐซูดาน

21 Sep, 2017
686
Written by admin
โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน) »

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

21 Sep, 2017
420
Written by admin