วันที่ 7 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013
รวมรูปภาพ

วันที่ 7 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 »

8 Dec, 2013
762
Written by admin
วันที่ 6 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013
รวมรูปภาพ

วันที่ 6 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 »

8 Dec, 2013
0
Written by admin
“คุณมนตรี คงตระกูลเทียน” รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์  เข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Tractor and Machinery 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
รวมรูปภาพ

“คุณมนตรี คงตระกูลเทียน” รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Tractor and Machinery 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 »

“คุณมนตรี คงตระกูลเทียน” รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดูแลธุรกิจ พืชไร่ (ข้าว), พืชสวน (ผลไม้), จักรกล โรงสีข้าว , ธุรกิจปาล์มน้ำมัน, ธุรกิจยางพารา, ธุรกิจเครื่องจักรกลพลังงานทดแทน และ “คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์

7 Dec, 2013
0
Written by admin
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2556
รวมรูปภาพ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2556 »

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2556 (Thailand Tractor and Machinery 2013) ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวน 43 ท่าน โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ

6 Dec, 2013
0
Written by admin
วันที่ 3 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013
รวมรูปภาพ

วันที่ 3 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 »

5 Dec, 2013
0
Written by admin
วันที่ 2 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013
รวมรูปภาพ

วันที่ 2 งาน THAILAND TRACTOR AND MACHINERY 2013 »

5 Dec, 2013
0
Written by admin