ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 2 ธ.ค. 61
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 2 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

3 Dec, 2018
393
Written by admin
ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 1 ธ.ค. 61
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย วันที่ 1 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

3 Dec, 2018
731
Written by admin
ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 »

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Dec, 2018
684
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร »

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และมีกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร      โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Oct, 2018
511
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Sep, 2018
866
Written by admin
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ »

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ในการนี้ วว.

10 Sep, 2018
965
Written by admin