งานบริการวิชาการ

I AM ฉัน(จะ)เป็น : นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร »

นวัตกรรมมีหลายรูปแบบ แต่จะมีนวัตกรรมไหนที่เหมาะกับความเป็นไทย มารู้จักแนวคิดกับนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกร…ทำงานง่ายขึ้น

รายการแนะแนวอาชีพ สำหรับน้อง ๆ จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ในอาชีพ “นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร”

Cr. TruePlookpanya Channel

9 Jul, 2020
82
Written by aon
งานบริการวิชาการ

Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2020 »

งาน Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2020 หรือ งาน มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2563 เป็นมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศ บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร

จัด ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน พิกัดงาน  14.024378, 99.970996 ระหว่างวันที่

8 Jul, 2020
137
Written by aon
การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรจากประเทศไนจีเรีย
งานบริการวิชาการ

การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรจากประเทศไนจีเรีย »

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ขอความร่วมมือจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรไนจีเรียจำนวน 7 ราย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

5 Aug, 2019
577
Written by aon
สอน.จัดติวเข้มชาวไร่อ้อยทันยุค Thailand 4.0
งานบริการวิชาการ

สอน.จัดติวเข้มชาวไร่อ้อยทันยุค Thailand 4.0 »

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวไร่อ้อย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)”  ลุยติวเข้มที่กาญจนบุรี/กำแพงเพชร/ชลบุรี/อุดรธานี เพิ่มทักษะรับยุค 4.0

  โดยการฝึกอบรมจะดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นศูนย์อ้อยภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี, ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร, ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

2 Aug, 2019
296
Written by aon
เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด
งานบริการวิชาการ

เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด »

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ฝึกอบรมให้กับชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ระบบการรับซื้ออ้อย และระบบการซื้อขายน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 “โครงการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

2 Aug, 2019
298
Written by aon
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
งานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง »

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 50 คน เป็นเวลา

23 May, 2019
542
Written by admin