โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร »

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมบุคลากร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชา เพื่อพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการและเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในรอบปี และเป็นการเสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Dec, 2018
88
Written by admin
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
งานบริการวิชาการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน »

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกและผลิตข้าวระดับชุมชนต้นแบบไนจีเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตร และเทคนิควิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของไนจีเรีย

 หนังสือขอบคุณจากสถานทูต

29 Dec, 2018
42
Written by admin
รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ”
งานบริการวิชาการ

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ” »

วันที่ 7 ธันวาคม 256 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ” และ “การประยุกต์ Blockchain Technology ในงานด้านการเกษตร” ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

7 Dec, 2018
70
Written by admin
ประชุมสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตครั้งที่ 12/2561
งานบริการวิชาการ

ประชุมสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตครั้งที่ 12/2561 »

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้เดินทางมาประชุม ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมออกบูธ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

7 Dec, 2018
125
Written by admin
ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 6 ธ.ค. 61
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 6 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

7 Dec, 2018
122
Written by admin
ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 4 ธ.ค. 61
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศงานวันที่ 4 ธ.ค. 61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

6 Dec, 2018
143
Written by admin