การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรจากประเทศไนจีเรีย
งานบริการวิชาการ

การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรจากประเทศไนจีเรีย »

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ขอความร่วมมือจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรไนจีเรียจำนวน 7 ราย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

[ngg_images

5 Aug, 2019
431
Written by aon
สอน.จัดติวเข้มชาวไร่อ้อยทันยุค Thailand 4.0
งานบริการวิชาการ

สอน.จัดติวเข้มชาวไร่อ้อยทันยุค Thailand 4.0 »

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวไร่อ้อย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)”  ลุยติวเข้มที่กาญจนบุรี/กำแพงเพชร/ชลบุรี/อุดรธานี เพิ่มทักษะรับยุค 4.0

  โดยการฝึกอบรมจะดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นศูนย์อ้อยภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี, ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร, ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

2 Aug, 2019
253
Written by aon
เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด
งานบริการวิชาการ

เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด »

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ฝึกอบรมให้กับชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ระบบการรับซื้ออ้อย และระบบการซื้อขายน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 “โครงการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

2 Aug, 2019
222
Written by aon
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
งานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง »

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 50 คน เป็นเวลา

23 May, 2019
444
Written by admin
โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
งานบริการวิชาการ

โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”301″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″

9 May, 2019
558
Written by admin
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61 »

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาท ชื่นชม แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องเสรี-สมพร

18 Mar, 2019
1052
Written by admin