อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร ==ฟรี==
งานบริการวิชาการประกาศ

อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร ==ฟรี== »

21 May, 2018
4
Written by admin
โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 »

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” 

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
74
Written by admin
คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
งานบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ  (MOU) โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาฯ ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา

25 Apr, 2018
53
Written by admin
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Apr, 2018
77
Written by admin
เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
งานบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน »

            วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ได้ขอความอนุเคราะห์นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ

26 Mar, 2018
136
Written by admin
อบรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการผลิตพืชผัก
งานบริการวิชาการ

อบรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการผลิตพืชผัก »

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน อบรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการผลิตพืชผัก

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

22 Mar, 2018
153
Written by admin