โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
งานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง »

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 50 คน เป็นเวลา

23 May, 2019
147
Written by admin
โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
งานบริการวิชาการ

โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

9 May, 2019
195
Written by admin
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61 »

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปีการศึกษา 61

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาท ชื่นชม แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องเสรี-สมพร

18 Mar, 2019
524
Written by admin
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ »

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

วันที่  23 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมใน “พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์” โดย ศ.ดร.พีระศักดิ์

18 Mar, 2019
435
Written by admin
ผู้บริหารคณะเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเกษตร กำแพงแสน (SWOT)
งานบริการวิชาการ

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเกษตร กำแพงแสน (SWOT) »

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้บริหารคณะเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเกษตร กำแพงแสน (SWOT) และทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา

18 Mar, 2019
550
Written by admin
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายการศึกษาต่อและแจ้งเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายการศึกษาต่อและแจ้งเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย »

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายการศึกษาต่อและแจ้งเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนในระดับปริญญาตรีและโท ให้แก่บุคลากรและนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น.

 

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

18 Mar, 2019
506
Written by admin