เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ฝึกอบรมให้กับชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ระบบการรับซื้ออ้อย และระบบการซื้อขายน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0
“โครงการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยตั้งเป้าหมายเมื่อจบหลักสูตรชาวไร่อ้อยจะสามารถนำทฤษฎีความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำอ้อยให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยได้สูงสุด รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ และหวังว่าชาวไร่อ้อยที่มาอบรมจะเป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความสำเร็จไปยังพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยกันต่อไปในอนาคต”

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”304″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *