วัฒนธรรมการเรียนการสอนในยุคCOVID-19

1. นำโทรศัพท์มือถือและสัมภาระเก็บไว้ในล็อกเกอร์ส่วนตัวที่จัดเตรียมไว้ให้
2. สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield ก่อนเข้ามาในอาคารทุกครั้ง
3.ฉีดพ่นทำความสะอาดโต๊ะเรียนด้วยแองกอฮอล์ที่เตรียมไว้ให้ทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องเรียน
5. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน (กรณีที่อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน)
6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร
7. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในถังขยะเฉพาะสี…..ที่จัดเตรียมไว้ให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.