Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

8 October 2021 @ 9:30 น. - 12:00 น.

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง “การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

Details

Date:
8 October 2021
Time:
9:30 น. - 12:00 น.
Event Category: