Loading Events

Events for October 2021 › กิจกรรม

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26
27

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30
1
2
3

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564

5

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร)

7

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ประชุมเสวนา “แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม มก.”

27

เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑ “เกษตรสมัยใหม่(Modern Agriculture) ทำอย่างไร เกษตรกรจึงได้ประโยชน์”

กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ TCAS 2565 ครั้งที่ 1

30
31
1
2

โครงการสัมมนา “เส้นทางสู่การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มก.”

4
5
6
+ Export Events