ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น ณห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และผ่านระบบออนไลน์

ประชุม กับ บ.มหินทรา

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ประชุมกับ บ.มหินทรา วันที่ 23 ก.ย. 64   เวลา  15.00 -16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet