โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ "แนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : กัญชง กัญชา และกระท่อม" ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านทาง ( […]