โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือพืชอาหารสัตว์

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

โครงการอบรม เรื่อง เครื่องมือพืชอาหารสัตว์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพูลประเสริฐ ปิยะอนันท์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน