นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานเข้าศึกษาดูงาน Thailand Industry Expo 2019

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาต่าง ๆ (วิชา 02027261, 02027361 และ 02027461) โดยนำนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 เข้าศึกษาดูงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.