สอน.จัดติวเข้มชาวไร่อ้อยทันยุค Thailand 4.0

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวไร่อ้อย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)”  ลุยติวเข้มที่กาญจนบุรี/กำแพงเพชร/ชลบุรี/อุดรธานี เพิ่มทักษะรับยุค 4.0

  โดยการฝึกอบรมจะดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นศูนย์อ้อยภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี, ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร, ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี โดยจัดอบรมให้ชาวไร่อ้อยจำนวนกว่า 120 คน ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 54 ชั่วโมง จำนวน 10 บทเรียน โดยเนื้อหาหลักสูตรเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอ้อย การบริหารจัดการไร่อ้อย พันธุ์อ้อยและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดินและนวัตกรรมการจัดการดินเพื่อการปลูกอ้อย การปลูกอ้อยอย่างชาญฉลาด การดูแลรักษาอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โรค แมลงศัตรูในอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความหวาน และระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์จากอ้อยของประเทศไทย

   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]