ปฐมพงษ์ คุมพล, สานนท์ บุญมี, ศักดา แสงน้ำรัก  วันที่ 2 ส.ค. 63 วิทยากรบรรยายโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.) ให้กับ นร. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน ของ รร.สาธิตแห่ง มก.กพส.

พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, สานนท์ บุญมี, อัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์ 6 ส.ค.63 วิทยากรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 (หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาสำหรับเกษตรกร) เวลา 8.30-16.30 น. ณ เทศบาล ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 1-5 ก.ย.63 วิทยากร งาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของไทย ประจำปี 2563

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 21 ก.ย.-1 ต.ค.63 วิทยากรฝึกอบรม โครงการโรงเรียนสอนขับรถตัดอ้อย รุ่นที่ 1,2 ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด รุ่นที่ 1วันที่ 21-24 ก.ย.63 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.ย.-1 ต.ค.63

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 25-27 พ.ย.63 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง รุ่นที่ 1 ณ ฟาร์มโคนม ภ.สัตวบาล คณะเกษตร กพส.

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 27 ต.ค.63-13 พ.ย.63 วิทยากรฝึกอบรมโครงการโรงเรียนสอนขับรถตัดอ้อยประจำปี 2563/64 ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
รุ่นที่ 1 วันที่ 27-30 ต.ค.63   เวลา  8.30-17.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 3-6 พ.ย..63     เวลา  8.30-17.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 10-13 พ.ย.63  เวลา  8.30-17.00 น.

พจนา สีมันตร วันที่  11 มิ.ย.64 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานด้านสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้จังหวัดในการจัดทำยุทธศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สมบัติ ขาวประทีป วันที่   16-17 ก.ค. 64  เวลา 8.30-17.00 น.วิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย (Multitasking Tractor & Harvester) ณ ไร่หนองมะค่าโมงบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สมบัติ ขาวประทีป วันที่   17-18 ก.ย. 64  เวลา 8.30-17.00 น.วิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย (Multitasking Tractor & Harvester) ณ ไร่หนองมะค่าโมงบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  28 ตุลาคม 25664 เวลา 09.00-10.30 น. วิทยากร หัวข้อ “หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสนและการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565” 

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-17.00 น. วิทยากรอบรม “โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย” ให้กับ บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พจนา สีมันตร  ได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูกกัญชาและกัญชงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เพื่อทำการจำหน่ายสู่กระบวนการแปรรูป