การแข่งขันหุ่นเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023

ภาควิชาฯ ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันในโครงการการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023 (Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023) ในชื่อทีม Farm Mechanics โดยมีนิสิตของภาควิชาฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 เป็นตัวแทนในการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 7 คน โดยเลือกแข่งในหัวข้อการแก้ปัญหาในด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นโจทย์จากทางภาคเอกชน ในครั้งนี้เป็นโจทย์การทำงานของหุ่นยนต์หยิบสะโพกไก่แขวนบนรางตัดอัตโนมัติ

ทีมได้ออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนฐานและส่วนแขนกล ระบบควบคุมถูกออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของฐาน (ล้อ) ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล และส่วนประมวลผลจากรูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการแข่งขัน

ประกาศผลการตัดสินการประกวด

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

นำเสนอผลงาน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]